PL/Client Scripting Events

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 09:48, 27 January 2015 by Atex (talk | contribs) (Projectile events)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ta strona zawiera wszystkie zdarzenia po stronie klienta i są dostępne w Deathmatch mod.

Jeśli chciałbyś zaproponować nowe zdarzenie, napisz w Requested Functions and Events.

Zdarzenia po stronie serwera można znaleźć tutaj: Server Scripting Events

Zdarzenia kolizji figur


Zdarzenie elementów


Zdarzenia GUI

Input

GUI


Zdarzenia markerów


Zdarzenia ped'ów


Zdarzenia pickup'ów


Zdarzenia gracza


Zdarzenie obiektów


Zdarzenia pocisków


Zdarzenia zasobów


Zdarzenia dźwięków


Zdarzenia pojazdów


Wydarzenia tworzenia broni


Pozostałe zdarzenia