PL/getMarkerType

From Multi Theft Auto: Wiki

Funkcja ta zwraca typ markera.

Składnia funkcji

string getMarkerType ( marker theMarker )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: Marker:getMarkerType(...)
Wartość: .markerType
Odpowiednik: setMarkerType

Wymagane argumenty

 • theMarker: Element markera którego chcemy sprawdzić typ.

Zwracanie

 • Zwraca jeden z podanych niżej typów markera.
  • "checkpoint": Checkpoint'y używa się zazwyczaj w wyścigach. Są to bardzo wysokie słupy. Punkty kontrolne są przyciągane do ziemi i stają się niewidoczne po przejściu na pewnej wysokości Z.
  • "ring": Pączek w kształcie pierścienia, zwykle używany do zabaw z użyciem samolotów.
  • "cylinder": Mały świecący pierścień. Są to znaczniki żarowe, używane do aktywacji misji lub wydarzeń w trybie jednego gracza.
  • "arrow": Strzałka skierowana w dół. Są to strzałki na drzwiach służące do wejścia do budynku w trybie jednego gracza.
  • "corona": Świecąca kula światła

Jeśli podany jest zły element, funkcja zwraca fałsz.

Przykład

Click to collapse [-]
Client and server

Funkcja ta tworzy zwykły marker, nadaje pozycję i wyświetla jego typ.

function stworzMarkerIWypiszTyp ( x, y, z )
	-- stwórzmy marker
	local theMarker = createMarker ( x, y, z )
	-- jeśli marker został stworzony,
	if ( theMarker ) then
		-- sprawdźmy jego typ,
		local markerType = getMarkerType ( theMarker )
		-- i go wyświetlmy.
		outputChatBox ( "Typ tego markera to " .. markerType)
	end
	-- funkcja zwraca marker (lub fałsz gdy podany został zły argument) w miejscu gdzie została wywołana funkcja
	return theMarker
end

Zobacz także