HU/Element/Radar area

From Multi Theft Auto: Wiki

A radar terület osztály a játékos radarán megjeleníthető színes területet jelenti.

Az osztály elemtípusa a "radararea".

XML szintaxis

<radararea posX="" posY="" sizeX="" sizeY="" color="" dimension=""/>

Kötelező paraméterek

  • posX: A jármű X koordinátáját ábrázoló lebegőpontos szám.
  • posY: A jármű Y koordinátáját ábrázoló lebegőpontos szám.
  • sizeX: A radar terület szélességét ábrázoló lebegőpontos szám.
  • sizeY: A radar terület magasságát ábrázoló lebegőpontos szám.

Tetszőleges paraméterek

  • color: A radar terület színe HTML formátumban (i.e. #RRGGBBAA). Alapértelmezetten piros, ha nincs más szín megadva..
  • dimension: A radar terület dimenziója. Alapértelmezetten 0, na nincs megadva..

Related scripting functions

Client

Server

Fordította

2018.12.07. Surge